Wszyscy działamy w gąszczu przepisów, norm, nakazów i zakazów o wielu nawet nie wiedząc. Część z nich jest znana wyłącznie przedstawicielom zawodów prawniczych oraz przedstawicielom licznych instytucji kontrolnych mających za zadanie egzekowanie ich przestrzegania. Niezależnie od tego z jakimi przepisami mamy do czynienia powinniśmy jednak ich przestrzegać w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Brak znajomości lub też celowe nieprzestrzeganie przepisów prawa oraz norm  może doprowadzić na niezbyt przyjemnych i kosztownych konsekwencji.

Oddajemy do  Państwa  usług nowoczesne narzędzie informatyczne dzięki, które umożliwia szybką ocenę przestrzegania przepisów w wybranym zakresie prawa wraz ze wskazaniem ewentualnych sankcji jakie mogą zostać nałożone w przypadku kontroli. Wybór usług zależy od Państwa bieżących potrzeb lub zainteresowania. Oferta dostępnych usług będzie stale przez nas poszerzana, między innymi w odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa potrzeby.

Każda z dostępnych w serwisie usług składa się z jednego lub kilku interaktywnych kwestionariuszy badawczych. W każdym kwestionariuszu występuje od kilku do kilkudziesięciu pytań.  Część pytań służy określeniu form, specyfiki i zakresu prowadzonej działalności. System informatyczny analizuje otrzymane odpowiedzi i na tej podstawie zadaje kolejne pytania dotyczą przepisów dotyczących Państwa organizacji. W przypadku większości pytań istnieje możliwość zapoznania się z objaśnieniami trudniejszych pojęć lub wyświetlenie treści aktu prawnego zawierającego badane zagadnienie.

Przed przystąpieniem do badania mają Państwo możliwość  podjęcia decyzji, czy Państwa odpowiedzi mogą być zapamiętywane przez system informatyczny czy też nie. Zgoda na przechowywanie odpowiedzi ułatwi Państwu korzystanie z naszych usług w przyszłości, lecz nie jest niezbędna do pracy z serwisem.

Po zakończeniu badania system umożliwia wynegerowanie raportu podsumowującego przeprowadzone badanie wraz z przedstawieniem wniosków i uwag dotyczących niezgodności udzielonych odpowiedzi z wymaganiami określonymi w badanym zagadnieniu. Otrzymany raport pozwoli Państwu określić zagadnienia, które wymagają zmian w Państwa działalności. Dla każdej usługi istnieje możliwość tylko jednokrotnego wygenerowania raportu. W związku z tym ważne jest przed zakończeniem badania aby upewnić się, czy udzielono wszystkich odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym, gdyż tylko w takim przypadku możemy oczekiwać otrzymania w raporcie poprawnych wniosków.

 

Logowanie

Zaloguj się używająca loginu oraz hasła lub przy pomocy kodu jednorazowego.

Zapomniałeś hasła? Nie masz konta? Zarejestruj się tutaj.

Jeśli chcesz wypróbować część funkcjonalności naszego serwisu bez konieczności zakładania konta, zaloguj się na konto "Gość" używając loginu "gość" i hasła "gość".